'

Jun 30
LINDE - De verkeersveilige fietsverbinding over de N48 tussen de Ommerweg en Linderweg is het laatste gedeelte van het project fietspad Zuidwolde – Linde –Dedemsvaart. De Linderweg tussen Linde en Dedemsvaart werd in 2015 door het Dagblad van het Noorden uitgeroepen tot de gevaarlijkste fietsverbinding van Drenthe.

In Ruinerwold werd onlangs eveneens een verkeersveilige fietsverbinding aangelegd. Foto: BS/Weblog-dewolden.nl
De afgelopen jaren is, met behulp van geldelijke steun door de provincie, een vrijliggend fietspad gerealiseerd langs de Linderweg tussen Linde en de gemeentegrens Hardenberg. Gemeente Hardenberg heeft dit fietspad doorgetrokken. Met de aanleg van het fietspad is er een comfortabele en veilige fietsroute ontstaan voor fietsers tussen Linde en Dedemsvaart. Het fietspad wordt veelvuldig gebruikt door scholieren die van en naar school in

Dedemsvaart fietsen.
De gemeente en Dorpsbelangen Linde wilden deze fietsverbinding compleet maken met een vrijliggend fietspad over de N48. De raad stelde voor om hierbij te focussen op het aanleggen van een fietspad over het ecoduct ’t Stiggeltie. De afgelopen jaren is deze optie verder uitgewerkt door middel van het opstellen van een natuurtoets en geregeld overleg met belanghebbenden en grondbezitters, waaronder de Provincie Drenthe, Drents Landschap en Rijkswaterstaat.

Wethouder Hilda Mulder: “met enige tegenzin zijn we helaas tot de beslissing gekomen om definitief af te zien van de aanleg van een vrijliggend fietspad langs Linderweg, gedeelte Ommerweg tot Linde. De komst van het fietspad was zeer gewenst bij zowel de gemeente, de gemeenteraad en diverse belanghebbenden. De afgelopen jaren zijn diverse inspanningen gedaan om de aanleg mogelijk te maken. Uiteindelijk is de combinatie van de provincie Drenthe en het Drentse Landschap niet te overtuigen van de zorgvuldige inpassing van het fietspad op het ecoduct Stiggeltie. De provincie Drenthe is
eigenaar van de bovengrond op het ecoduct en heeft een erfpachtovereenkomst afgesloten met het Drentse Landschap. Ondanks begrip voor verschillende standpunten, is de gemeente van mening -ondersteund door de bevindingen in de natuurtoets - dat de inpassing van het fietspad geen of nauwelijks impact heeft op de natuurdoelstellingen
van de beoogde robuuste verbindingszone. Het ecoduct Stiggeltie maakt namelijk onderdeel uit van een gewenste verbinding tussen de Sallandse heuvelrug en het Dwingelderveld. Helaas hebben de provincie en het Drentse Landschap een ander beeld
over de impact. We zien juridisch en ook toekomstbestendig, weinig kansen om medewerking verder te forceren bij provincie Drenthe.”

De aanleg van dit vrijliggende fietspad is daarmee zonder forse extra investering niet haalbaar en een gedeeltelijke aanleg draagt niet bij aan een eenduidige en verkeersveilige inrichting. Een alternatief waarmee het vrijliggende fietspad aangelegd
zou kunnen worden is de bouw van een fietsbrug over de N48. Dit zou een extra gemeentelijke investering vragen van ca. € 700.000 waarmee de totale investering voor dit gedeelte van het fietspad dan zou uitkomen op ca. 1,1 miljoen. In de huidige
financiële kaders van de gemeente is dat geen voor de hand liggende keuze.

Veiliger fietsen op de rijbaan
Om toch de verkeersveiligheid te verbeteren en de positie van fietsers te benadrukken op de Linderweg stelt het college aan de raad voor om in te stemmen met het voorstel om de rijbaan aan twee zijden te voorzien van fiets suggestiestroken. Dit is een gangbare invulling van de rijbaan op locaties waar veel fietsers aanwezig zijn en waar geen vrijliggend verkeersfietspad kan worden aangelegd. Daarnaast wil het college inzetten op het verbeteren van de oversteek van fietsers vanaf fietspad Ommerweg naar rijbaan Linderweg. Deze wordt als onveilig ervaren. Daarom wil het college de kruising Ommerweg/Linderweg verhogen. Daarmee wordt de snelheid verlaagd en bevorderen we de verkeersveiligheid. De raad beslist hier omstreeks september over. Mogelijk biedt een toekomstige wijziging van het viaduct over de N48 of een aanpassing in de N48 zelf, op
termijn kans om alsnog mee te liften in het creëren van ruimte voor een fietspad langs de Linderweg. Ook bij realistische kansen op nieuwe subsidies voor de verkeersveiligheid, zal de gemeente de mogelijkheden voor een fietspad langs de Linderweg onder de aandacht blijven brengen.

Geplaatst door B S

Tweet This!

0 Trackbacks

  1. Geen Trackbacks

0 Reacties

Geeft reacties weer als(Lineair | Samengevoegd)
  1. Geen reacties

Reactie toevoegen


Woorden vet markeren d.m.v. *woord*, onderstrepen d.m.v _woord_.
Standaad emoticons zoals :-) en ;-) worden geconverteerd naar afbeeldingen.
Email adressen worden niet getoond en zijn alleen zichtbaar voor de blogger.

Om het posten door robots tegen te gaan, gelieve de letters die je in het plaatje ziet over te typen. Je commentaar wordt enkel gepost wanneer de letters overeen komen. Je browser dient cookies te ondersteunen (standaard staat dit aan), of je commentaar kan niet geverifieerd worden.
CAPTCHA