'

Jul 10
DE WOLDEN - Het college van B & W stemt in met voorstellen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) om de scheve verhoudingen in de achtervang van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) recht te trekken.

Plan Dunningen 2 (9)AArchief: BS/Weblog-dewolden.nl
Woningcorporaties lenen onder meer voor het bouwen en onderhouden van sociale huurwoningen. Het WSW staat hiervoor borg. Als een corporatie niet meer kan betalen, neemt het WSW de leningen over. Mocht het WSW hiervoor onvoldoende geld hebben, dan vraagt het waarborgfonds renteloze leningen op bij het Rijk en de gemeenten. De huidige verdeling van de achtervang is niet redelijk. De voorstellen van de VNG zorgen voor een reële verdeling. Tot op heden heeft het WSW de achtervang nooit aangesproken.

Geplaatst door B S

Tweet This!

0 Trackbacks

  1. Geen Trackbacks

0 Reacties

Geeft reacties weer als(Lineair | Samengevoegd)
  1. Geen reacties

Reactie toevoegen


Woorden vet markeren d.m.v. *woord*, onderstrepen d.m.v _woord_.
Standaad emoticons zoals :-) en ;-) worden geconverteerd naar afbeeldingen.
Email adressen worden niet getoond en zijn alleen zichtbaar voor de blogger.

Om het posten door robots tegen te gaan, gelieve de letters die je in het plaatje ziet over te typen. Je commentaar wordt enkel gepost wanneer de letters overeen komen. Je browser dient cookies te ondersteunen (standaard staat dit aan), of je commentaar kan niet geverifieerd worden.
CAPTCHA