'

Jul 29
DRENTHE - Als je voorouders ontdekt in de voormalige gemeente Norg, dan denk je al snel aan bedelaars of landlopers in de familie. Maar dat hoeft helemaal niet het geval te zijn.
Misschien was je voorouder wel een gewone dorpsbewoner of een hoge ambtenaar in dienst van de Maatschappij van Weldadigheid. In de nieuwe database van het Drents Archief kunnen onderzoekers nu makkelijker achterhalen tot welke bevolkingscategorie hun voorouders in de gemeente Norg behoorden.

Ambtenaren van de gemeente Norg hadden pech
Sinds 1849 hebben alle gemeentes de verplichting om een bevolkingsregister bij te houden. De ambtenaren van de gemeente Norg waren hun tijd vooruit en begonnen er al in 1818 mee. Ze hadden er wel een hele klus aan: ze moesten niet alleen alle inwoners van de dorpen registreren, maar hadden ook de pech dat ze de duizenden inwoners van de Maatschappij van Weldadigheid en later de Rijkswerkinrichtingen moesten inschrijven. En elke maand kwamen er weer honderden bij en werden er honderden ontslagen. Niet verwonderlijk dat er administratief wel eens wat misging. De bevolkingsregisters zijn minder compleet dan de inschrijfregisters van de Maatschappij van Weldadigheid zelf, maar geven toch een mooie aanvulling. Een bijzondere ontdekking was dat in enkele van de oudste registers zelfs het loon van het personeel staat vermeld.
De bevolking van de Ommerschans is ook in de registers opgenomen. Deze oude schans in Overijssel was eveneens een onderdeel van de Maatschappij van Weldadigheid.

Onderzoek doen in de bevolkingsregisters van Norg
De bevolkingsregisters van de voormalige gemeente Norg van de periode 1818 tot en met 1895 staan op de website www.drentsarchief.nl. Ze zijn te vinden in de rubriek Onderzoeken, in het submenu Genealogie. Onderzoekers kunnen een naam intypen en vervolgens filteren op Bevolkingsregisters en op ‘Norg, Veenhuizen-Ommerschans’ (voor de bewoners en het personeel van de Maatschappij van Weldadigheid en Rijkswerkinrichtingen) of ‘Norg’ (voor de gewone dorpsbewoners).

Geplaatst door B S

Tweet This!

0 Trackbacks

  1. Geen Trackbacks

0 Reacties

Geeft reacties weer als(Lineair | Samengevoegd)
  1. Geen reacties

Reactie toevoegen


Woorden vet markeren d.m.v. *woord*, onderstrepen d.m.v _woord_.
Standaad emoticons zoals :-) en ;-) worden geconverteerd naar afbeeldingen.
Email adressen worden niet getoond en zijn alleen zichtbaar voor de blogger.

Om het posten door robots tegen te gaan, gelieve de letters die je in het plaatje ziet over te typen. Je commentaar wordt enkel gepost wanneer de letters overeen komen. Je browser dient cookies te ondersteunen (standaard staat dit aan), of je commentaar kan niet geverifieerd worden.
CAPTCHA