'

Okt 7
DE WOLDEN - Het college neemt de aanbevelingen over van een analyse van de kosten en het gebruik van jeugdhulp tot en met 2019. Doel is goede zorg tegen acceptabele kosten te realiseren. De analyse wordt ter kennisname naar de gemeenteraad gestuurd.
De kosten van de jeugdhulp staan onder grote druk. Het is van belang dat er passende acties worden ondernomen om de kosten terug te dringen. De analyse geeft daarvoor handvatten. Het college heeft al een aantal zaken uitgevoerd, zoals een praktijkondersteuner bij de huisartsen en het aanscherpen van de beleidsregels. Maar sturen op de kosten blijft moeilijk omdat jeugdhulp een ‘open einde financiering’ kent. Dat betekent dat waar jeugdhulp nodig is, de gemeente moet leveren.

Geplaatst door B S

Tweet This!

0 Trackbacks

  1. Geen Trackbacks

0 Reacties

Geeft reacties weer als(Lineair | Samengevoegd)
  1. Geen reacties

Reactie toevoegen


Woorden vet markeren d.m.v. *woord*, onderstrepen d.m.v _woord_.
Standaad emoticons zoals :-) en ;-) worden geconverteerd naar afbeeldingen.
Email adressen worden niet getoond en zijn alleen zichtbaar voor de blogger.

Om het posten door robots tegen te gaan, gelieve de letters die je in het plaatje ziet over te typen. Je commentaar wordt enkel gepost wanneer de letters overeen komen. Je browser dient cookies te ondersteunen (standaard staat dit aan), of je commentaar kan niet geverifieerd worden.
CAPTCHA