'

Okt 8
DE WOLDEN - Het college legt de raad een plan van aanpak voor over de evaluatie van het speelruimtebeleid 2020. Hierin is ook een beheerplan opgenomen. Het doel is aantrekkelijke speelplekken te creëren die veilig zijn voor spelende kinderen en goed te beheren zijn door particuliere organisaties.
De raad wordt voorgesteld om de verantwoordelijkheid voor de instandhouding van speelvoorzieningen bij particuliere organisaties te blijven neerleggen en de gemeente een actievere rol te geven bij de vervanging van speeltoestellen.

Speelruimtebeleid bestaat sinds 2008. Sindsdien is de rol van particuliere instellingen groter geworden. In beheerovereenkomsten zijn afspraken gemaakt over het onderhoud, het beheer en de inspectie van speeltoestellen. Want de gemeente blijft verantwoordelijk voor de veiligheid.

Geplaatst door B S

Tweet This!

0 Trackbacks

  1. Geen Trackbacks

0 Reacties

Geeft reacties weer als(Lineair | Samengevoegd)
  1. Geen reacties

Reactie toevoegen


Woorden vet markeren d.m.v. *woord*, onderstrepen d.m.v _woord_.
Standaad emoticons zoals :-) en ;-) worden geconverteerd naar afbeeldingen.
Email adressen worden niet getoond en zijn alleen zichtbaar voor de blogger.

Om het posten door robots tegen te gaan, gelieve de letters die je in het plaatje ziet over te typen. Je commentaar wordt enkel gepost wanneer de letters overeen komen. Je browser dient cookies te ondersteunen (standaard staat dit aan), of je commentaar kan niet geverifieerd worden.
CAPTCHA