'

Okt 9
DE WOLDEN - Het college stelt de gemeenteraad voor om het definitieve Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) 2020-2029 (bestaande uit de Mobiliteitsagenda en het Uitvoeringsprogramma) vast te stellen.

Fiets4daagse (1)A
De raad besprak het concept in juni van dit jaar waarna het ter inzage werd gelegd. Er is een reactie op binnengekomen maar die geeft volgens het college geen aanleiding om het GVVP aan te passen.

In september vorig jaar is er een openbare dialoogbijeenkomst gehouden over de toekomst van het verkeer in De Wolden. Ook is er een enquête geweest onder de inwoners van De Wolden met een aantal aanvullende vragen over de verkeersveiligheid en het stimuleren van het fietsgebruik.

Geplaatst door B S

Tweet This!

0 Trackbacks

  1. Geen Trackbacks

0 Reacties

Geeft reacties weer als(Lineair | Samengevoegd)
  1. Geen reacties

Reactie toevoegen


Woorden vet markeren d.m.v. *woord*, onderstrepen d.m.v _woord_.
Standaad emoticons zoals :-) en ;-) worden geconverteerd naar afbeeldingen.
Email adressen worden niet getoond en zijn alleen zichtbaar voor de blogger.

Om het posten door robots tegen te gaan, gelieve de letters die je in het plaatje ziet over te typen. Je commentaar wordt enkel gepost wanneer de letters overeen komen. Je browser dient cookies te ondersteunen (standaard staat dit aan), of je commentaar kan niet geverifieerd worden.
CAPTCHA