'

Dec 25
DE WOLDEN - Buurteam De Wolden, een samenwerking tussen Welzijn De Wolden, Actium, Cosis, GGZ-Drenthe, Politie en Gemeente (zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin) en belangenorganisaties is ruim twee jaar geleden opgezet met als doel gezamenlijk te werken aan de ontwikkeling van ‘vroegsignalering’.


Wethouder Jan van ’t Zand: “De intentie van het buurtteam is om eerder problematiek in de leefomgeving te signaleren en nog beter gezamenlijk aan oplossingen te kunnen werken. We hebben de afgelopen jaren ruim 300 meldingen gekregen. Dat is een mooi aantal waar ik blij mee ben. Ik denk dat we een goede start hebben gehad. Maar er is zeker ruimte om verder te groeien.”

Intentieovereenkomst tekenen
Eindelijk is de intentieovereenkomst getekend. Jos Kruit van Actium wonen: “Met de buurtteams creëren we een gedeelde verantwoordelijkheid en staan we dicht bij de huurder/burger. We zoeken gezamenlijk (lokale) passende oplossingen. Dat is een enorme winst! We spreken toch altijd verschillende ‘talen’ vanuit verschillende verantwoordelijkheden en daarom is het zó belangrijk dat je samen daarin optrekt. Dat werkt fijn en is uiteindelijk een groot voordeel voor onze huurders/burgers.” Ook de politie geeft aan dat door de samenwerking er korte lijnen zijn en er adequaat wordt samengewerkt. Maar er is nog wel werk aan de winkel. “Door een goed convenant proberen we de belemmerende factoren te beperken. We moeten zo transparant mogelijk werken, uiteraard rekening houdend met de privacywetgeving, maar met als doel de inwoners zo goed mogelijk helpen”.

Leren met elkaar
Wethouder Jan van ’t Zand: “Een goed functionerend buurtteam was er niet zomaar. De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in het bundelen van de krachten. Door structureel te reflecteren en te evalueren wordt voorkomen dat er steeds meer nieuwe regels ontstaan op incidenten. Zo leren de deelnemers van en met elkaar. We kijken breed, werken integraal en benutten ieders vakkundigheid. Maar uiteraard kan dit nog aangescherpt worden. Daar is onze blik op de toekomst dan ook opgericht.”

Geplaatst door B S

Tweet This!

0 Trackbacks

  1. Geen Trackbacks

0 Reacties

Geeft reacties weer als(Lineair | Samengevoegd)
  1. Geen reacties

Reactie toevoegen


Woorden vet markeren d.m.v. *woord*, onderstrepen d.m.v _woord_.
Standaad emoticons zoals :-) en ;-) worden geconverteerd naar afbeeldingen.
Email adressen worden niet getoond en zijn alleen zichtbaar voor de blogger.

Om het posten door robots tegen te gaan, gelieve de letters die je in het plaatje ziet over te typen. Je commentaar wordt enkel gepost wanneer de letters overeen komen. Je browser dient cookies te ondersteunen (standaard staat dit aan), of je commentaar kan niet geverifieerd worden.
CAPTCHA