'

Mrt 14
DRENTHE - De wilde narcis, ook wel Drentse Paosbloem genoemd, was oorspronkelijk in Drentse beekdalen te vinden. Later werd deze geïntroduceerd op Drentse boerenerven, maar in de loop der jaren is deze inheemse bollensoort zeldzaam geworden. Daarom is actie is nodig! Landschapsbeheer Drenthe en de provincie Drenthe roepen inwoners en erfeigenaren op om de verspreiding van de wilde narcis in kaart te brengen. Zo kunnen we met elkaar de soort nog beter beschermen. Zoekt u ook mee?

Verspreiding in Drenthe
Van nature groeit de wilde narcis in vochtige hooilanden in beekdalen. Maar op deze groeiplaatsen verdween de ‘Paosbloem’ de afgelopen eeuw uit Drenthe. Rondom deze beekdalen is de wilde narcis gelukkig nog wel te vinden op boerenerven, in bermen en andere taluds. Op deze plekken is hij in de vorige eeuw door dorpsbewoners vanuit de omliggende beekdalen aangeplant. Voor een deel is de verspreiding van de wilde narcis rondom deze beekdalen bekend. Maar de verwachting is dat er meer groeiplaatsen zijn, die nog niet officieel bekend zijn. Door de verspreiding van de wilde narcis verder in beeld te brengen en te houden, kunnen we erfeigenaren informeren en deze soort nog beter beschermen.

Helpt u mee zoeken?
Landschapsbeheer Drenthe roept geïnteresseerden op om te helpen zoeken naar groeiplaatsen van de wilde narcis op erven, in bermen en taluds. Met name rondom de Drentsche Aa, de Reest, de Wapserveensche Aa en de Dwingelerstroom zijn waarschijnlijk nog onbekende groeiplaatsen te vinden op boerenerven. Via lbdrenthe.nl/projecten/wilde-narcis kunt u een kaart downloaden, waarop de ‘zoekgebieden’ van de wilde narcis in Drenthe staan weergegeven.

Herkenning
De wilde narcis bloeit vroeg in het voorjaar, in maart. Hij wordt zo’n 15 tot 30 cm hoog. De bloemen staan iets geknikt op de bloemsteel. De wilde narcis lijkt veel op zijn gekweekte broer, de trompetnarcis, en dat helpt niet mee bij de herkenning en bescherming. Om u een handje op weg te helpen heeft Landschapsbeheer Drenthe een speciale zoekkaart ontwikkeld. Via lbdrenthe.nl/projecten/wilde-narcis kunt u de zoekkaart downloaden.

Wat kunt u doen?
Fiets of wandel eens een ronde door deze omgeving en ‘scan’ de boerenerven af op zoek naar de wilde narcis. Zoek vanaf de openbare weg en betreed privégrond alleen als u daar toestemming voor heeft gekregen. Daarnaast moet u zich natuurlijk aan de coronamaatregelen houden.

Denkt u een groeiplek van de wilde narcis gevonden te hebben of heeft u de ‘Paosbloem’ wellicht op uw eigen erf staan? Geef uw waarneming(en) door via www.waarneming.nl of bijvoorbeeld via www.telmee.nl. Bij voorkeur met een aantal foto’s, zodat beoordeeld kan worden of het daadwerkelijk om de wilde narcis gaat.

Project Drentse Paosbloem
De zoekactie naar de wilde narcis maakt onderdeel uit van het project Drentse Paosbloem. Vanuit dit project besteedt Landschapsbeheer Drenthe in opdracht van de Provincie Drenthe sinds een aantal jaar aandacht aan de bescherming van de wilde narcis. Samen met erfeigenaren, vrijwilligersgroepen, dorpsbewoners, natuurbeheerders en andere geïnteresseerden kunnen we de Drentse Paosbloem voor de toekomst beschermen! Voor meer informatie over de wilde narcis en het provinciale project Drentse Paosbloem kunt u terecht op www.lbdrenthe.nl.

Geplaatst door B S

Tweet This!

0 Trackbacks

  1. Geen Trackbacks

0 Reacties

Geeft reacties weer als(Lineair | Samengevoegd)
  1. Geen reacties

Reactie toevoegen


Woorden vet markeren d.m.v. *woord*, onderstrepen d.m.v _woord_.
Standaad emoticons zoals :-) en ;-) worden geconverteerd naar afbeeldingen.
Email adressen worden niet getoond en zijn alleen zichtbaar voor de blogger.

Om het posten door robots tegen te gaan, gelieve de letters die je in het plaatje ziet over te typen. Je commentaar wordt enkel gepost wanneer de letters overeen komen. Je browser dient cookies te ondersteunen (standaard staat dit aan), of je commentaar kan niet geverifieerd worden.
CAPTCHA