'

Mrt 14
DRENTHE - Drenthe doet samen met provincies Limburg, Utrecht en Zuid- Holland mee aan een Ontwikkelfonds van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om energiecoöperaties te stimuleren en professionaliseren.
De provincie wil hiervoor een lening van € 1,2 miljoen verstrekken aan het fonds dat energiecoöperaties in Drenthe helpt om door de financieel risicovolle opstartfase van duurzame energieprojecten heen te komen. Een bedrag dat wordt verdubbeld door het ministerie van EZK tot €2,4 miljoen.

Projecten die in aanmerkingen komen voor het fonds zijn zon- en windprojecten (deels) in eigendom van energiecoöperaties met een minimale investeringswaarde van €500.000. Coöperaties kunnen voor deze projecten onder andere een lening aanvragen voor kostendekking van natuur- en milieu-onderzoeken en ondersteuning bij projectontwikkeling in de opstartfase. Gedeputeerde Tjisse Stelpstra: “Wij doen mee met dit fonds, omdat wij zien dat veel energiecoöperaties, ondanks goede plannen, hun projecten niet kunnen realiseren vanwege een gebrek aan specifieke kennis of financiële middelen op het juiste moment. Het fonds biedt een mogelijkheid om hun rol te versterken. Energiecoöperaties weten wat er speelt in de omgeving, willen en kunnen inwoners betrekken en kunnen daarmee onder andere een belangrijke rol spelen in het doel om 50% lokaal eigendom in zon- en windprojecten te bereiken”.

In Drenthe staan voldoende projecten in de startblokken die gebruik willen maken van het Ontwikkelfonds. Energiecoöperaties leverden in 2021 op verzoek van de provincie een lijst aan met projecten die aanspraak willen maken op het ontwikkelfonds. Eén van die projecten is het drijvend zonnepark in de zandwinplas Ubbena waarbij de omgeving heeft meegedacht en financieel kan participeren. Energiecoöperatie duurzaam Assen is intensief betrokken bij de ontwikkeling van dit project. Of de Drentse projecten in aanmerking komen voor een bijdrage uit het fonds moet nog blijken.

De uitvoering van het verstrekken van leningen uit het fonds is in handen van Stichting Nationaal Groenfonds en Energie Samen, de landelijke koepel en belangenvereniging van energiecoöperaties. Zij gaan afspraken maken met de Drentse Kei, de Drentse koepel van energiecoöperaties over de uitvoering en het indienen van aanvragen in Drenthe. Voordat het fonds in Drenthe wordt opengesteld voor aanvragen dienen eerst Provinciale Staten in te stemmen met deelname aan het Ontwikkelfonds. De statenvergadering waarin het fonds wordt behandeld staat gepland voor woensdag 21 april 2021.

Geplaatst door B S

Tweet This!

0 Trackbacks

  1. Geen Trackbacks

0 Reacties

Geeft reacties weer als(Lineair | Samengevoegd)
  1. Geen reacties

Reactie toevoegen


Woorden vet markeren d.m.v. *woord*, onderstrepen d.m.v _woord_.
Standaad emoticons zoals :-) en ;-) worden geconverteerd naar afbeeldingen.
Email adressen worden niet getoond en zijn alleen zichtbaar voor de blogger.

Om het posten door robots tegen te gaan, gelieve de letters die je in het plaatje ziet over te typen. Je commentaar wordt enkel gepost wanneer de letters overeen komen. Je browser dient cookies te ondersteunen (standaard staat dit aan), of je commentaar kan niet geverifieerd worden.
CAPTCHA