'

Mrt 27
DE WIJK - De trend van ‘het groene schoolplein’ heeft ook De Wijk (gemeente De Wolden) in zijn greep: Sinds een jaar wordt er hard gewerkt aan de vergroening en verduurzaming van het schoolplein-buurtplein bij IKC De Horst – vrijwel alles met vrijwilligers, soms met professionals, en gerealiseerd met geld uit donaties en fondsen.

Foto: BS/Weblog-dewolden.nl

De werkgroep bestaat uit vijf enthousiaste, ondernemende ouders van schoolgaande kinderen. Wij wensen de kinderen een boeiende leef-, speel-, en leer omgeving waarin zij kunnen ontdekken, zoeken & vinden, zich verbazen over de natuurlijke omgeving, en zich geïnspireerd voelen door de seizoenen, de groei van bloemen en planten en het vinden van diertjes. Ons primaire doel is daarom deze openbare speelplek te vergroenen; inspirerender te maken én ook voor educatieve doeleinden met betrekking tot een duurzame en circulaire wereld in te zetten'. Aldus Margo Verhagen van de plein-werkgroep. Inmiddels zijn er meer dan 3500 tegels verwijderd en is er plaats gemaakt voor allerlei groen en natuurlijke speelattributen.

Nadat de werkgroep advies inwon bij Quercus Boomexperts B.V. over geschikte schaduwbomen voor het kleuterplein, bood het bedrijf aan een 5-tal bomen en de aanplant ervan te sponsoren. Het groene schoolplein bleek goed bij de duurzame visie van het bedrijf te passen. Al jaren wordt er bij Quercus gewerkt op duurzame en ecologisch verantwoorde wijze en wordt dit ook getoetst via de CO2-prestatieladder (niveau 5). Waar voorheen vooral de aandacht naar energie- en CO2 prestaties ging is de duurzaamheidsvisie afgelopen jaar bewust nog breder getrokken. Zo worden publieke initiatieven ondersteunt, met name daar waar ‘people & planet’ samen komen.

Het vergroenen van schoolpleinen biedt allerlei kansen; naast een gevarieerder en uitdagender speelaanbod, is er ruimte voor verduurzaming en klimaatadaptatie en ook natuureducatie. Wanneer je het breder trekt is het ook een mooie kans om de buurt bij elkaar te brengen en samen – ondernemers & bewoners - een mooie plek te creëren waar iedereen graag komt. Zo versterkt het de sociale cohesie ook nog eens.

Deze week zijn door Quercus de 5 dak-moerbeibomen geplant. Komende zomer zullen de kleuters van IKC De Horst al profiteren van enerzijds schaduw onder de bomen, en anderzijds verkoeling doordat tegels rondom de aanplant, plaats hebben gemaakt voor gras. 'Sponsoren, donateurs, vrijwilligers; we noemen ze ‘vrienden van het Schoolplein – Buurtplein’. We kunnen niet zonder hen. Voor elk onderdeel dat we plannen en uitvoeren op het plein zijn we afhankelijk van financiële middelen, maar ook regelmatig van expertise of zogenaamde ‘in kind’ sponsoring met materialen en machines'. zegt Verhagen. 'We zijn Quercus dan ook heel dankbaar voor deze actie. Omdat het in het afgelopen Corona-jaar soms moeilijk bleek vrijwilligers op de been te brengen, is het helemaal welkom dat Quercus niet alleen bomen en expertise leverde, maar ook de mankracht. Voor onze vrijwilligers zou het een enorme klus zijn, voor Quercus is het dagelijks werk!'.

Geplaatst door B S

Tweet This!

0 Trackbacks

  1. Geen Trackbacks

0 Reacties

Geeft reacties weer als(Lineair | Samengevoegd)
  1. Geen reacties

Reactie toevoegen


Woorden vet markeren d.m.v. *woord*, onderstrepen d.m.v _woord_.
Standaad emoticons zoals :-) en ;-) worden geconverteerd naar afbeeldingen.
Email adressen worden niet getoond en zijn alleen zichtbaar voor de blogger.

Om het posten door robots tegen te gaan, gelieve de letters die je in het plaatje ziet over te typen. Je commentaar wordt enkel gepost wanneer de letters overeen komen. Je browser dient cookies te ondersteunen (standaard staat dit aan), of je commentaar kan niet geverifieerd worden.
CAPTCHA