'

Mei 3
DE WOLDEN - Het college kiest voor finale kwijting van niet geleverde zorg in het kader van de Wmo en de Jeugdwet als gevolg van de coronacrisis.

Ook was er sprake van alternatief geleverde zorg en liepen de zorgaanbieders tegen extra uitgaven aan. Een besluit hierover is nodig voor de rechtmatigheid van niet of anders geleverde zorg en de meerkosten van de zorgaanbieders. Vooral vanwege het beperken van administratieve lasten wordt voorgesteld om te kiezen voor de methode van finale kwijting.

Achtergrond
De achtergrond van dit voorstel staat uitvoering beschreven in de bij dit voorstel behorende notitie. De kern is dat door de Corona-pandemie afspraken (VNG-VWS) zijn gemaakt voor het zoveel mogelijk continueren van zorg en financiering. Die afspraken zijn door de gemeenten overgenomen en uitgevoerd.Dit collegevoorstel inclusief bijlage is afgestemd met de accountant en i-sociaaldomein.nl. Voor het opstellen van dit collegevoorstel is aansluiting gezocht met de SDO-notitie “Jeugdzorg en Wmo Controle van het recht op zorg” en de notitie “Rechtmatigheid en corona-maatregelen in de Jeugdzorg, Wmo en PGB” van de VNG.

De financiële gevolgen zijn
Aan het vaststellen van het afwegingskader met betrekking tot het afwikkelen van de gevolgen van Corona voor zorgaanbieders Wmo en Jeugdwet, zijn geen financiële gevolgen verbonden. In 2020 is € 203.000 uitbetaald aan zorgaanbieders voor continuïteitsbijdragen. Daarnaast wordt er in de jaarrekening een verplichting opgenomen van € 133.000 voor aanvragen die op dit moment ter beoordeling liggen.

Geplaatst door B S

Tweet This!

0 Trackbacks

  1. Geen Trackbacks

0 Reacties

Geeft reacties weer als(Lineair | Samengevoegd)
  1. Geen reacties

Reactie toevoegen


Woorden vet markeren d.m.v. *woord*, onderstrepen d.m.v _woord_.
Standaad emoticons zoals :-) en ;-) worden geconverteerd naar afbeeldingen.
Email adressen worden niet getoond en zijn alleen zichtbaar voor de blogger.

Om het posten door robots tegen te gaan, gelieve de letters die je in het plaatje ziet over te typen. Je commentaar wordt enkel gepost wanneer de letters overeen komen. Je browser dient cookies te ondersteunen (standaard staat dit aan), of je commentaar kan niet geverifieerd worden.
CAPTCHA