'

Apr 30
DE WOLDEN - Het college vraagt de gemeenteraad in te stemmen met een aantal ambities en beleidsuitgangspunten voor het sociaal domein. Dit is nodig om richting te geven aan een toekomstbestendig sociaal domein.
Uitgangspunt is dat de maatschappij veel zelf kan oplossen. De gemeente komt in beeld wanneer inwoners het zelf niet meer redden. De gemeente zorgt dan voor een passend aanbod waarbij rekening wordt gehouden met individuele omstandigheden en bekijkt ook wat er écht nodig is. Ander belangrijk uitgangspunt is dat voorkomen beter dan genezen is. Dat betekent dat problemen tijdig moeten worden gesignaleerd, zodat inwoners en gemeente er samen voor kunnen zorgen dat problemen niet erger worden en meer leed veroorzaken dan nodig. Bekijk het raadsvoorstel

Geplaatst door B S

Tweet This!

0 Trackbacks

  1. Geen Trackbacks

0 Reacties

Geeft reacties weer als(Lineair | Samengevoegd)
  1. Geen reacties

Reactie toevoegen


Woorden vet markeren d.m.v. *woord*, onderstrepen d.m.v _woord_.
Standaad emoticons zoals :-) en ;-) worden geconverteerd naar afbeeldingen.
Email adressen worden niet getoond en zijn alleen zichtbaar voor de blogger.

Om het posten door robots tegen te gaan, gelieve de letters die je in het plaatje ziet over te typen. Je commentaar wordt enkel gepost wanneer de letters overeen komen. Je browser dient cookies te ondersteunen (standaard staat dit aan), of je commentaar kan niet geverifieerd worden.
CAPTCHA