'

Mei 4
DE WOLDEN - Het college wil een team ‘Moeders van De Wolden’ opzetten. Daarmee wil het college kwetsbare gezinnen met een baby op komst ondersteunen.

domein 1A
Er is al een dergelijk team in Hoogeveen sinds 2019. Daar klopten meerdere zwangere vrouwen uit De Wolden aan om ook in aanmerking te komen voor het aanbod. De Wolden heeft toen besloten dat deze vrouwen door het Hoogeveense team konden worden geholpen. Daarmee werd ook de behoefte aan een dergelijk team in De Wolden duidelijk.

Onderzoek wijst uit dat de eerste duizend dagen van een leven cruciaal zijn voor het latere leven. Daarom is het team erop gericht om de zwangerschap én de eerste 1000 dagen van een kindje zo stressvrij en veilig mogelijk te laten verlopen. Het team biedt praktische hulp aan, zoals het maken van een budgetplan, ouders ondersteunen naar werk en mee naar spannende gesprekken.

Want
In 2020 is gebleken dat kwetsbare zwangere vrouwen en hun gezinnen in De Wolden behoefte hebben aan dit voorliggende en laagdrempelige aanbod. In 2019 is het team ‘Moeders van Hoogeveen’ van start gegaan. Al snel bleek dat er diverse zwangere vrouwen uit De Wolden, al dan niet via medische specialisten, vragen stelden aan het Hoogeveense team om ook in aanmerking te komen voor dit aanbod. Na afstemming met de verantwoordelijke wethouder van De Wolden, is er besloten dat betreffende vijf Woldense moeders in 2020 geholpen zijn door het team ‘Moeders van Hoogeveen’. De toestemming is gegeven, omdat deze kwetsbare zwangere vrouwen anders zeker aanspraak hadden gemaakt op tweedelijns voorzieningen óf zelfs een jeugdbeschermingsmaatregel of uithuisplaatsing van de baby. Onderzoek in Rotterdam, alsook recent onderzoek gedaan in Hoogeveen, wijst uit dat dit project voor meerdere domeinen zorgt voor besparingen. Dat maakt dat dit project zichzelf in elk geval terugverdient.Uitleg project ‘Moeders van Hoogeveen’Moeders van Hoogeveen is een samenwerking tussen studenten van relevante opleidingen (bijvoorbeeld Social Work, verpleegkunde, Sociaal Juridische Dienstverlening, Pedagogiek, enzovoort), een casusbegeleider en een werkbegeleider, in samenspraak met Impology. Impology levert een adviseur die ook betrokken was bij een soortgelijk project in Rotterdam. De casusgebeleider en werkbegeleider zijn in dienst van de SWO, de studenten lopen stage en worden door hen aangestuurd en begeleid. Het project is in Rotterdam ontstaan vanuit de ‘1000 dagen aanpak’, doordat wetenschappelijk onderzoek uitwijst dat stressfactoren kunnen leiden tot negatieve geboorte-effecten (bijvoorbeeld vroeggeboorte). Negatieve geboorte-effecten correleren weer met negatieve resultaten, later in het leven van de baby. Het onderzoek wijst uit dat de eerste duizend dagen van een leven cruciaal zijn voor de uitkomsten later in het leven. Daarom steekt het team ‘Moeders van Hoogeveen’ in tijdens de zwangerschap van kwetsbare moeders. Het team is erop gericht om de zwangerschap én de eerste 1000 dagen van een kindje zo stressvrij en veilig mogelijk te laten verlopen en hen zelfredzamer te maken. Het team kan heel praktische hulp bieden, bijvoorbeeld helpen bij het inrichten van de babykamer, het maken van een budgetplan, ouders ondersteunen naar werk, mee naar spannende gesprekken, enzovoort, maar houdt ook zicht op het gezin. Het team werkt met studenten, omdat dit juist voor kwetsbare, zorg mijdende gezinnen niet als (zo) intimiderend en dus als laagdrempelig wordt ervaren. Daarnaast is het team onafhankelijk en maakt deel uit van het team Jeugd en Bijzondere
Zorg.

Het team werkt zoveel mogelijk samen met andere betrokken medische en sociale professionals, om zo samen de best mogelijke hulp te bieden aan de moeder en het (ongeboren) kindje. De hulp is vrijwillig en moeders stemmen vooraf in met deelname aan Moeders van Hoogeveen. We zien dat steeds meer Nederlandse gemeenten interesse tonen in het project.

Huidige situatie in De Wolden
Eind 2019 kreeg het team ‘Moeders van Hoogeveen’ de vraag of een tweetal Woldense moeders ook mee mochten doen aan het project. Er is daarom overleg geweest tussen het CJG en Hilda Mulder. Omdat er anders tweedelijnszorg nodig was voor dit gezin, is besloten dat er bij wijze van uitzondering enkele gezinnen mee mochten doen met het project. Zonder dat er enige bekendheid aan het project is gegeven in De Wolden, zijn er al vijf moeders toegestroomd. De kosten worden nu per traject verrekend met Hoogeveen. Op dit moment is de trajectprijs per jaar, 6.000 euro per gezin.

Maar
De vraag naar dit aanbod leeft in De Wolden, zoals hierboven aangegeven. Omdat de resultaten voor de gezinnen bijzonder goed zijn én omdat kosten voor dit aanbod zich terugverdienen doordat er minder of geen tweedelijnszorg nodig is, is het belangrijk om dit aanbod ook voor De Wolden zorgvuldig uit te rollen en op te nemen in de Kadernota van 2022. Gemeente De Wolden merkt dat de huidige ‘gedoog’-constructie vragen oproept bij gezinnen én bij andere professionals, zoals de verloskundigen, de jeugdverpleegkundigen, enzovoort. Het is nu onvoldoende helder of de Woldense gezinnen wel of niet mee mogen doen. De behoefte leeft bij de professionals, maar waar de aanmelding in Hoogeveen rechtstreeks naar het team mag, moet in De Wolden vooraf toestemming gevraagd worden.

Achtergrond
Het project is in Rotterdam ontstaan vanuit de ‘1000 dagen aanpak’, doordat wetenschappelijk onderzoek uitwijst dat stressfactoren kunnen leiden tot negatieve geboorte-effecten (bijvoorbeeld vroeggeboorte). Negatieve geboorte-effecten correleren weer met negatieve resultaten, later in het leven van de baby. Het onderzoek wijst uit dat de eerste duizend dagen van een leven cruciaal zijn voor de uitkomsten later in het leven. De situatie in deze kwetsbare gezinnen wordt door de inzet van team ‘Moeders van ...’ duurzaam verbeterd.

De financiële gevolgen zijn
Afhankelijk van het gekozen scenario. Het scenario om aan te sluiten bij Moeders van Hoogeveen en te verbreden voor De Wolden, lijkt financieel én op inhoud de beste keuze. Dit team zou dan ook het team ‘Moeders van De Wolden’ kunnen vormen. Dit scenario heeft de voorkeur van het CJG De Wolden Hoogeveen, alsook van het team ‘Moeders van Hoogeveen’. Het team ‘Moeders van Hoogeveen’ is al actief in De Wolden, omdat er momenteel al vijf Woldense gezinnen meedoen. Ook de vragen van de verloskundigen komen voornamelijk bij hen terecht. Met het team in Hoogeveen is besproken wat er nodig zou zijn om ook De Wolden te kunnen behandelen. Zij geven aan dat er dan een urenuitbreiding nodig is: 16 uur per week casusbegeleiding en 4 uur per week werkbegeleiding. De casusbegeleider is ingeschaald in schaal 9, de werkbegeleider in schaal 10. Binnen deze uitbreiding kunnen zij dan 10 Woldense gezinnen per jaar ondersteunen, alsook zorgen voor een uitrol van Moeders van De Wolden, w.o. contact leggen met stakeholders (zoals GGD Drenthe, verloskundigen, Welzijn De Wolden, enzovoort).

Geplaatst door B S

Tweet This!

0 Trackbacks

  1. Geen Trackbacks

0 Reacties

Geeft reacties weer als(Lineair | Samengevoegd)
  1. Geen reacties

Reactie toevoegen


Woorden vet markeren d.m.v. *woord*, onderstrepen d.m.v _woord_.
Standaad emoticons zoals :-) en ;-) worden geconverteerd naar afbeeldingen.
Email adressen worden niet getoond en zijn alleen zichtbaar voor de blogger.

Om het posten door robots tegen te gaan, gelieve de letters die je in het plaatje ziet over te typen. Je commentaar wordt enkel gepost wanneer de letters overeen komen. Je browser dient cookies te ondersteunen (standaard staat dit aan), of je commentaar kan niet geverifieerd worden.
CAPTCHA