'

Jun 10
DE WOLDEN - Corona heeft het afgelopen jaar haar sporen sterk nagelaten in de toeristische sector. Ondernemers van groepsaccommodaties zijn hierbij hard geraakt. Deze sector is in Nederland relatief klein Drenthe daarentegen heeft veel accommodaties die variëren van familiehuizen tot locaties voor schoolkampen en trainingen. Het is een belangrijke toeristische sector waarbij de meeste accommodaties over veel ruimte beschikken.

Fiets4daagse (6)A
archief: BS/Weblog-dewolden.nl

Wethouder Gerrie Hempen Daarom is het idee ontstaan om een pilot op te starten om de mogelijkheden te onderzoeken waarbij het toch mogelijk is om groepen te ontvangen Tijdens de pilot staat de veiligheid staat voorop en wordt binnen die marge
gekeken naar mogelijkheden.

Samenwerking
De pilot is in samenwerking met de Recreatieschap Drenthe, Veiligheidsregio Drenthe, GGD en de gemeente de Wolden opgezet en uitgevoerd. Waarbij de Burgemeester gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om ontheffing te verlenen.

Werkwijze
Groepshoeve Wiendsels in Ruinerwold was enthousiast om hieraan medewerking te verlenen en heeft in de maand mei op haar locatie een groep toeristen ontvangen. Tijdens het verblijf h ebben de groep sleden zich gehouden aan de RIVM richtlijnen. Ze
hoefden niet op het terrein te blijven en zijn wel gewoon op pad geweest. De groep is vooraf en achteraf getest waarbij in beide situaties geen corona is geconstateerd.

Waarom de pilot?
Hempen: Wij wilde n hieraan meedoen omdat Recreatie en Toerisme een belangrijke economische sector is in De Wolden Het doel van de pilot is aantonen dat het ontvangen van groepen wel kan. 10.8 van de werkgelegenheid in de Wolden valt
binnen deze sector

Versoepeling maatregelingen
De pilot krijgt geen vervolg omdat er door de versoepelingen gelukkig alweer meer mogelijk is. W aar door accommodaties onder voorwaarden ook weer groepen mogen ontvangen. We hopen dat onze ondernemers snel weer volledig kunnen doen waar ze goed in zijn, gastvrij mensen ontvangen en laten genieten van de omgeving.

Geplaatst door B S

Tweet This!

0 Trackbacks

  1. Geen Trackbacks

0 Reacties

Geeft reacties weer als(Lineair | Samengevoegd)
  1. Geen reacties

Reactie toevoegen


Woorden vet markeren d.m.v. *woord*, onderstrepen d.m.v _woord_.
Standaad emoticons zoals :-) en ;-) worden geconverteerd naar afbeeldingen.
Email adressen worden niet getoond en zijn alleen zichtbaar voor de blogger.

Om het posten door robots tegen te gaan, gelieve de letters die je in het plaatje ziet over te typen. Je commentaar wordt enkel gepost wanneer de letters overeen komen. Je browser dient cookies te ondersteunen (standaard staat dit aan), of je commentaar kan niet geverifieerd worden.
CAPTCHA