'

Jul 4
DE WOLDEN - Vol trots presenteert wethouder Egbert van Dijk samen met wethouder Hilda Mulder het preventieakkoord van De Wolden, ‘Samen gezond en vitaal in De Wolden’. V

erschillende organisaties uit De Wolden hebben samen gewerkt aan het preventieakkoord zoals fysiotherapiepraktijken, diëtisten, speeltuinverenigingen, het onderwijs, Welzijnswerk, horeca, huisartsen, GGD en Verslagingszorg Noord-Nederland. In het preventieakkoord staan ambities over roken, alcohol en een gezond gewicht. Het is een akkoord van ons allemaal geworden.

Uitvoeringsbudget
In 2021, 2022 en 2023 komt er vanuit het Rijk € 20.000,- per jaar beschikbaar voor activiteiten op het gebied van roken, alcohol en gezond gewicht. Iedereen kan hiervoor ideeën aandragen.

Heeft u een goed idee?
Heeft u een goed plan op het gebied van een of meerdere genoemde thema’s? Laat het aan ons weten via dewolden.nl/goedidee.

De projectgroep hoopt dat er vele mooie ideeën binnen komen die ze kunnen beoordelen aan de hand van een aantal voorwaarden. De voorwaarden en het preventieakkoord zijn ook te vinden op dewolden.nl/goedidee. De projectgroep bestaat uit Welzijn De Wolden, Icare, GGD, VNN, Vitaliteit & Veerkracht, Vitaal Personeel, korfbalvereniging KIA, speeltuinstichting Ravotti, een inwoonster van Koekange en gemeente De Wolden.

Meer informatie
Hebt u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Leoni Pleiter: l.pleiter@dewoldenhoogeveen.nl of 06-55470123. Heeft u al een idee en wilt u het idee eerst telefonisch toelichten? Bel dan naar Berber Jansen: 06-29042271.

Geplaatst door B S

Tweet This!

0 Trackbacks

  1. Geen Trackbacks

0 Reacties

Geeft reacties weer als(Lineair | Samengevoegd)
  1. Geen reacties

Reactie toevoegen


Woorden vet markeren d.m.v. *woord*, onderstrepen d.m.v _woord_.
Standaad emoticons zoals :-) en ;-) worden geconverteerd naar afbeeldingen.
Email adressen worden niet getoond en zijn alleen zichtbaar voor de blogger.

Om het posten door robots tegen te gaan, gelieve de letters die je in het plaatje ziet over te typen. Je commentaar wordt enkel gepost wanneer de letters overeen komen. Je browser dient cookies te ondersteunen (standaard staat dit aan), of je commentaar kan niet geverifieerd worden.
CAPTCHA