'

Jul 4
DE WOLDEN - Het Gemeentefonds is de belangrijkste inkomstenbron van gemeenten. Zij ontvangen drie keer per jaar, via een circulaire, informatie over de uitkeringen uit dit fonds. De meest recente informatie is door het Rijk in mei verstrekt, in de zogenaamde meicirculaire.

foto: BS/Weblog-dewolden.nl
De uitkomsten van de meicirculaire 2021 pakken gunstig uit voor de begroting, aldus het college. Ten opzichte van eerder verschenen circulaires ontvangt de gemeente gemiddeld 1,2 miljoen euro per jaar meer in de jaren 2021-2025. In dit bedrag zit echter ook het (extra) geld, dat de gemeente ontvangt voor de jeugdhulp, de gevolgen van Corona, loon- en prijscompensatie en de invoering van de Wet Open Overheid. In totaal gaat het om ongeveer een miljoen euro. Als dit geld worden besteed aan de doelen waar ze voor zijn verstrekt, houdt de gemeente gemiddeld twee ton per jaar over die vrij mag worden besteed.

Bekijk collegevoorstel

Geplaatst door B S

Tweet This!

0 Trackbacks

  1. Geen Trackbacks

0 Reacties

Geeft reacties weer als(Lineair | Samengevoegd)
  1. Geen reacties

Reactie toevoegen


Woorden vet markeren d.m.v. *woord*, onderstrepen d.m.v _woord_.
Standaad emoticons zoals :-) en ;-) worden geconverteerd naar afbeeldingen.
Email adressen worden niet getoond en zijn alleen zichtbaar voor de blogger.

Om het posten door robots tegen te gaan, gelieve de letters die je in het plaatje ziet over te typen. Je commentaar wordt enkel gepost wanneer de letters overeen komen. Je browser dient cookies te ondersteunen (standaard staat dit aan), of je commentaar kan niet geverifieerd worden.
CAPTCHA