'

Jul 6
RUINERWOLD - Hiermee brengen wij u op de hoogte van de vervolgacties van de tegenstanders van Blijdenstede. Voor alle duidelijkheid: wij zijn voor een appartementencomplex op de unieke locatie van de voormalige SNS ban:, echter niet dit enorme, 16 meter hoge gebouw.


Wij hebben inmiddels een poster laten drukken en deze hangt al her en der in Ruinerwold. Wij hebben de raadsleden uit Ruinerwold aangeschreven en zij hebben de volgende informatie ontvangen: het vorige persbericht, onze brief aan Dorpsbelangen en hun antwoord hierop, de poster en een aantal bezwaren.

Ook kwamen er n.a.v. het laatste persbericht een aantal kritische opmerkingen vanuit de bevolking, hier volgen er een paar:
- In 2012 is door minister Jet Bussenmaker het realiseren van beschermd dorpsgezicht Ruinerwold afgewezen doordat er hiervoor lokaal en provinciaal te weinig draagvlak was. Wij lezen m.b.t. deze afwijzing: De gemeente heeft onderstreept dat ze de zorg van de kwaliteiten van het gebied aan de inwoners wil overlaten.

Hoe zit dat nu met Blijdenstede, laten we dat over aan de bewoners of aan de projectontwikkelaar?
- Een ander opmerking betrof het afwijzen van een groot appartementencomplex en een parkeergarage in Eelde door de Gemeenteraad. Het plan moet terug naar de tekentafel, er moet een verbeterd plan komen. De Raad van Eelde gaf aan tegen grootse plannen te zijn en D’66 pleit voor samenwerking voor een mooi, samenhangend centrum, waarbij het dorpse karakter behouden blijft.

Precies de punten, die ook van toepassing zijn in Ruinerwold: een te groot/hoog gebouw, niet passend bij het dorpse karakter en geen samenwerking tussen projectontwikkelaar en gemeente met inwoners, omwonenden en dorpsbelangen.
- Een laatste opmerking van een deskundig inwoner gaat over de parkeerproblematiek, dit zal de hele buurt Dijkhuizen/Vorenwolde raken. Blijdenstede voldoet niet aan de CROW317 parkeernorm: er zou moeten worden voorzien in 1.3 + 0.3 (bezoek) per woning, dat wordt 1.6 x 20 = 32 parkeerplaatsen. Er zijn er slechts 16 onder het gebouw gesitueerd.
Op de vraag van mede tegenstanders: wat kunnen we doen om jullie te steunen (petitie, handtekeningen), zijn we nog aan het nadenken. U kunt in ieder geval de raadsleden benaderen en zeggen dat u het met ons eens bent.

De raadsleden, die in Ruinerwold wonen zijn: voor Gemeentebelangen: Petra Haanstra, Gerbrand Gol en Pieter de Groot. Voor de PvdA: Mark Turksma en voor het CDA: Jeene Keizer en Tjalling de Wit. Hun mailadressen staan op de website van de Wolden. De Raad zal de wijziging van het ontwerpbestemmingsplan in een raadsvergadering moeten goedkeuren.
Wij hopen dat ze net als in Eelde het plan afwijzen en dat er een verbeterd plan moet komen.

Geplaatst door B S

Tweet This!

0 Trackbacks

  1. Geen Trackbacks

0 Reacties

Geeft reacties weer als(Lineair | Samengevoegd)
  1. Geen reacties

Reactie toevoegen


Woorden vet markeren d.m.v. *woord*, onderstrepen d.m.v _woord_.
Standaad emoticons zoals :-) en ;-) worden geconverteerd naar afbeeldingen.
Email adressen worden niet getoond en zijn alleen zichtbaar voor de blogger.

Om het posten door robots tegen te gaan, gelieve de letters die je in het plaatje ziet over te typen. Je commentaar wordt enkel gepost wanneer de letters overeen komen. Je browser dient cookies te ondersteunen (standaard staat dit aan), of je commentaar kan niet geverifieerd worden.
CAPTCHA