'

Nov 23
MEPPEL - Als voorbereiding op het komende kerstfeest worden er in Meppel in de Adventstijd Avondgebeden gehouden. Het doel van deze momenten is ruimte bieden om stil te worden van binnen.

Ruimte om jezelf open te stellen en je voor te bereiden op het kerstfeest – de komst van het Licht in de wereld; Jezus. Het zijn momenten van bezinning en inspiratie door gebed, stilte, muziek en (koor)zang bedoeld als een oase in ons dagelijks leven.
Iedere dinsdagavond in de adventsperiode wordt er om 19:30 een Avondgebed in Advent gehouden. Deze oecumenische avondgebeden worden geleid door voorgangers van diverse kerkgenootschappen in Meppel en hebben een interkerkelijk karakter. Iedereen is welkom. Verder is er medewerking van de Cantorij onder leiding van Johan Smit.

De Avondgebeden in Advent worden gehouden op dinsdag 29 november, 6 & 13 december in De Samenstroom, Groenmarkt, Meppel. De locatie van het avondgebed op 20 december volgt later. Zie ook: www.missieinmeppel.nl

Geplaatst door B S

Tweet This!

0 Trackbacks

  1. Geen Trackbacks

0 Reacties

Geeft reacties weer als(Lineair | Samengevoegd)
  1. Geen reacties

Reactie toevoegen


Woorden vet markeren d.m.v. *woord*, onderstrepen d.m.v _woord_.
Standaad emoticons zoals :-) en ;-) worden geconverteerd naar afbeeldingen.
Email adressen worden niet getoond en zijn alleen zichtbaar voor de blogger.

Om het posten door robots tegen te gaan, gelieve de letters die je in het plaatje ziet over te typen. Je commentaar wordt enkel gepost wanneer de letters overeen komen. Je browser dient cookies te ondersteunen (standaard staat dit aan), of je commentaar kan niet geverifieerd worden.
CAPTCHA