'

Feb 11
DRENTHE - Per 1 april 2022 waren er in Drenthe 3% meer arbeidsplaatsen dan het jaar ervoor, een groei van bijna 6.900 banen. Hiermee komt de totale werkgelegenheid uit op bijna 235.500 banen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het jaarlijks provinciaal werkgelegenheidsonderzoek.

De werkgelegenheid heeft zich krachtig hersteld na de eerste coronagolf in 2020. De regelingen van de overheid om bedrijven te ondersteunen zijn effectief geweest voor het behoud van werkgelegenheid in veel sectoren. En ook de veerkracht van ondernemers heeft hiertoe bijgedragen. Na een lichte daling tussen april 2019 en 2020, ligt het aantal banen per 1 april 2022 ruim boven het niveau van vóór de coronapandemie. Inmiddels is zelfs sprake van krapte op de arbeidsmarkt.

Ontwikkeling per sector
Onderstaande figuur toont de ontwikkeling van de werkgelegenheid per sector in Drenthe. Tussen april 2021 en 2022 is de grootste groei in absolute zin te vinden in de zorgsector, met ruim 2.000 banen. Vooral bij verzorgingshuizen, thuiszorg en de kinderopvang nam de werkgelegenheid toe. De zorg is nog altijd de grootste sector in Drenthe met bijna een vijfde van het totaal aantal banen. Ook in de zakelijke dienstverlening nam de werkgelegenheid substantieel toe, met ruim 1.500 banen. Opvallend is de groei in het onderwijs (ruim 600 banen). Vooral op het gebied van coaching en studiebegeleiding steeg de werkgelegenheid. Sectoren die grote gevolgen ondervonden van de coronapandemie - zoals de industrie, horeca en overige diensten - laten na een krimp van de werkgelegenheid inmiddels ook weer groei zien.

Werkgelegenheidsgroei gemeenten
Hoewel er binnen Drenthe verschillen zijn, is de werkgelegenheid in de periode 2021-2022 in alle gemeenten gegroeid. Van de vier grootste gemeenten kennen Emmen en Assen met respectievelijk ruim 1.500 en 1.200 banen de grootste groei. Hoogeveen zag de werkgelegenheid met bijna 1.000 banen toenemen en in Meppel kwamen er 450 banen bij.

Hoe de werkgelegenheid zich de komende tijd zal ontwikkelen is onzeker. Onder meer de oorlog in Oekraïne, de sterk gestegen grondstof- en energieprijzen, de hoge inflatie en personeelstekorten hebben grote impact op de economie en daarmee werkgelegenheid

Achtergrondinfo
In Drenthe laten de provincie en gemeenten elk jaar een werkgelegenheidsonderzoek uitvoeren onder bedrijven en instellingen. De gegevens worden gebruikt voor het economisch beleid.

Geplaatst door B S

Tweet This!

0 Trackbacks

  1. Geen Trackbacks

0 Reacties

Geeft reacties weer als(Lineair | Samengevoegd)
  1. Geen reacties

Reactie toevoegen


Woorden vet markeren d.m.v. *woord*, onderstrepen d.m.v _woord_.
Standaad emoticons zoals :-) en ;-) worden geconverteerd naar afbeeldingen.
Email adressen worden niet getoond en zijn alleen zichtbaar voor de blogger.

Om het posten door robots tegen te gaan, gelieve de letters die je in het plaatje ziet over te typen. Je commentaar wordt enkel gepost wanneer de letters overeen komen. Je browser dient cookies te ondersteunen (standaard staat dit aan), of je commentaar kan niet geverifieerd worden.
CAPTCHA