'

Mei 30
DE WOLDEN - De Wolden gaat zich met een nieuw klimaat adaptatie beleid verder voorbereiden op de gevolgen van extremer weer. In 2050 wil de gemeente klimaatbestendig zijn, om inwoners een veilige omgeving kunnen blijven bieden in een veranderend klimaat. Denk bijvoorbeeld aan wateroverlast door hevige regenval, droogte en hitte. B&W hebben hiervoor een lokale adaptatiestrategie vastgesteld en vragen de gemeenteraad om dit nieuwe klimaatbeleid vast te stellen.

Foto: Axel Wiewel

Het nadenken over klimaatadaptatie is niet nieuw in De Wolden. De nieuwe strategie is een vervolg op de regionale adaptatiestrategie die eind 2021 met een aantal omringende gemeenten is afgesproken. Bij het opstellen is nu vooral gekeken naar de lokale impact van wateroverlast, hittestress en droogte. In de voorbereiding van de nieuwe strategie is vooraf informatie opgehaald bij inwoners, deskundigen, betrokken organisaties als het waterschap, woningcorporaties en de gemeenteraad.

Voor de klimaatbestendigheid is onderzocht welke plekken in gemeente het meest kwetsbaar zijn voor extreme weersomstandigheden. Daar zijn maatregelen en oplossingen voor bedacht. Naast deze fysieke knelpunten is ook afgesproken dat klimaatadaptatie een vast uitgangspunt wordt bij toekomstige ruimtelijke plannen en ontwikkelingen. Zowel lokaal als regionaal. En bijvoorbeeld bij nieuwbouw.

Naast eigen plannen wil de gemeente inwoners stimuleren om zelf aan de slag te gaan. Zo doet De Wolden bijvoorbeeld mee aan het NK Tegelwippen. Ook is er een subsidieregeling voor klimaatadaptatie die inwoners steunt bij het vergroenen van de eigen tuin. Op subsidieaanvragen.nl staat wat er allemaal mogelijk is en hoe de subsidie kan worden aangevraagd. Foto: Axel Wiewel

Geplaatst door B S

Tweet This!

0 Trackbacks

  1. Geen Trackbacks

0 Reacties

Geeft reacties weer als(Lineair | Samengevoegd)
  1. Geen reacties

Reactie toevoegen


Woorden vet markeren d.m.v. *woord*, onderstrepen d.m.v _woord_.
Standaad emoticons zoals :-) en ;-) worden geconverteerd naar afbeeldingen.
Email adressen worden niet getoond en zijn alleen zichtbaar voor de blogger.

Om het posten door robots tegen te gaan, gelieve de letters die je in het plaatje ziet over te typen. Je commentaar wordt enkel gepost wanneer de letters overeen komen. Je browser dient cookies te ondersteunen (standaard staat dit aan), of je commentaar kan niet geverifieerd worden.
CAPTCHA