'

Jul 9
DE WIJK - De direct na de oorlog opgerichte zangvereniging Wijker Kunst te De Wijk, is op zoek naar vrouwen en mannen die van zingen houden, maar tot dusver (nog) niet bij een koor zijn aangesloten. Wijker Kunst is een unieke zangvereniging, die bestaat uit een vrouwenkoor en een mannenkoor, die ook gezamenlijk als gemengd koor repeteren en optreden.

Summertime1
Zeker het mannenkoor heeft door omstandigheden de laatste jaren het ledental flink zien dalen. Het bestuur heeft dan ook besloten om een ledenwerfactie op touw te zetten. Daarbij benadert elk huidig lid vrienden en/of bekenden, om eens een kijkje te komen nemen op een repetitie, elke maandagavond in De Havezate. Men kan dan horen hoe de koren onder leiding van de (nieuwe) enthousiaste dirigent Mannes Hofsink bezig zijn met de voorbereiding van een kerstconcert. Dit kerstconcert zal plaatsvinden op vrijdagavond 13 december. Geïnteresseerden kunnen geheel vrijblijvend en gratis de sfeer proeven en meezingen in het kerstconcert. Om na het concert eventueel te besluiten lid te worden, hetgeen uiteraard fantastisch zou zijn voor Wijker Kunst!

De malaise met de terugloop van het aantal zangers, die er de laatste tijd bij koren (en vaak ook bij de korpsen m.b.t. het aantal muzikanten) merkbaar is, heeft zoals hiervoor is aangegeven ook betrekking op Wijker Kunst. In tegenstelling tot het mannenkoor, met in het verleden toch ruim vijftig leden, is er bij het dameskoor zelfs sprake van een lichte groei. Als de (landelijke) terugloop van koorzangers zich voortzet, is dat een verarming van onze kunstbeoefening! Onze stem is immers nog steeds het mooiste ‘muziekinstrument’. Daar wil Wijker Kunst dus nu actie voor ondernemen.

Denk niet te snel: ik kan niet zingen. Want meerdere van de huidige leden dachten dat ook, maar komen nu elke maandagavond graag naar de (gezellige) repetities. Nog steeds geldt het gezegde ‘Zingende mensen zijn blije en gelukkige mensen’.

Nadere informatie kan men natuurlijk via de leden krijgen dan wel via een telefoontje aan de algemeen secretaris (0522-442059) of mail gvdbelt71@gmail.com.


Geplaatst door B S

Tweet This!

0 Trackbacks

  1. Geen Trackbacks

0 Reacties

Geeft reacties weer als(Lineair | Samengevoegd)
  1. Geen reacties

Reactie toevoegen


Woorden vet markeren d.m.v. *woord*, onderstrepen d.m.v _woord_.
Standaad emoticons zoals :-) en ;-) worden geconverteerd naar afbeeldingen.
Email adressen worden niet getoond en zijn alleen zichtbaar voor de blogger.

Om het posten door robots tegen te gaan, gelieve de letters die je in het plaatje ziet over te typen. Je commentaar wordt enkel gepost wanneer de letters overeen komen. Je browser dient cookies te ondersteunen (standaard staat dit aan), of je commentaar kan niet geverifieerd worden.
CAPTCHA